Ready to Start Trading?

Open a Live or Demo account online in just a few minutes and start trading on Forex and other markets.

Apply online

Any Questions?
Contact us:

phone: +1 849 9370815

email: sales@tradersway.com

Join Us in Just 1 Minute!

متاتریدر 4
متاتریدر 5

همکاری

شرکت ما امکانات فراوانی برای کسب سود از بازار فارکس و سایر بازار ها عرضه کرده است. این امکان  بنیانی در اختیار شما قرار داده می شود، تا زندگی را با گام های خود پیش بگیرید؛ و آزادی انتخاب در تجارت ضمانت آزادی شما در سایر شؤن زندگی است. و اگر همکار ما شوید ، سود بیشتری نیز بدست خواهید آورد. ما شرایط آسان و رقابتی عرضه کرده ایم تا زمان کار و تفریح شما در اختیار خودتان باشد.

شما می توانید طی چند مرحله ساده همکار ما شوید.

۱ . کارگزار : آسان  و سودآور

چگونه شروع کنید:

   ۱ . یک حساب واقعی باز کنید

  ۲ . به دفتر خصوصی رفته و کلید"همکار شوید" –Become a partner    -- را کلیک کنید

  ۳ . یک کد همکار دریافت می کنید

  ۴ . شما می توانید این کد را در وب – لینک های شخصی خود (در وب سایت ، انجمن ها ، آگهی ها ، بروشور ها و غیره ) قرار دهید

 ۵ . معامله گری که از طریق وب سایت شما و این لینک ها وارد سایت ما شوند بطور خودکار مشتری شما می شوند و از معاملات آنها کمیسیون دریافت می  کنید

شرابط و مقررات:

  • کمیسیون برای جفت ارزها 0.3 پپ و برای سایر ادوات مالی 0.004% است.
  • کمیسیون برای حساب های MT4.ECN ، میزان 25% از کمیسیون می باشد.
  • کمیسیونی از حساب ای CT.ECN به IB ها پرداخت نمی شود.
  • برای معاملاتی که در جفت ارز eur/usd با کمتر از 3 پپ و سایر جفت ارزها با کمتر از 4 پپ بسته شوند، کمیسیونی پرداخت نمی شود. این میزان برای سایر ادوات مالی 20 پپ است.
  • کمیسیون ها به صورت روزانه برای معاملات بسته شده محاسبه می شوند.
  • کمیسیون به حساب کاربری IB واریز می شود و هر زمان قابل برداشت است.  

راه های تماس

farsi@tradersway.com

Skype:tw.sales.far

Any Questions?
Email Us: sales@tradersway.com

bob@tradersway.pro/fa
قیمت ها
Instrument Bid Ask Spread
Instrument Bid Ask Spread
Instrument Bid Ask Spread
Instrument Bid Ask Spread

2023 Martin Luther King Holiday Schedule

Due to the Martin King Holiday on 16 January, 2023, market activity and liquidity may be lower than usual....

Learn more

bob@tradersway.pro/fa